Newsletter
X

NIE MA TEGO, CZEGO SZUKASZ?
Zapisz się na NEWSLETTER

1-2 razy w tygodniu będziemy powiadamiać Cię o nowych tytułach

Zapisz się i odbierz kupon z rabatem 8%


Wyszukaj autora

Polityka prywatności

Wyciąg z Regulaminu

9.1 Kto jest administratorem Twoich danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem MANHU.pl jest Rafał Janus, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. Struga 51, posługujący się NIP 6411472206 oraz REGON 271443888.

Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: zapytaj@manhu.pl, lub dzwoniąc pod nr +48 601 885 291, bądź pisząc na podany wyżej adres pocztowy.

9.2 Jaki jest cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

Twoje dane są przetwarzane na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”).

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zrealizowania usługi dostarczenia Ci audiobooków w formie plików mp3 z poszanowaniem praw autorskich właścicieli nagrań. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Twoje dane osobowe przetwarzane są również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest: prawidłowe i w pełni legalne zrealizowanie Twojego zamówienia złożonego w MANHU.pl oraz zabezpieczenie roszczeń właścicieli autorskich przez powiązanie Twoich danych z zakupionym plikiem mp3, a także umożliwienie Ci stałego dostępu do zakupionych plików.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.

9.3 Komu przekazujemy Twoje dane

Twoje dane przekazujemy wyłącznie podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a których usługi są niezbędne do realizowania zamówień złożonych w MANHU.pl. Są to:

 • Firma zapewniająca hosting serwisu: KEI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127720, NIP: PL6792736374
 • Operator płatności: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
 • Operator płatności: Przelewy24.pl - PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
  NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935.
 • W przypadku subskrybentów newslettera także firma: FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051.

9.4 Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Administrator przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – Twoje dane będą przetwarzane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

9.5 Jakie są Twoje uprawnienia:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: wniesienia sprzeciwu, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.
 • Prawo do bycia zapomnianym, jeśli podane przez Ciebie dane są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • Prawo do przeniesienia danych do innego Usługodawcy.
 • Prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie – dotyczy to sytuacji, gdy zgodziłeś się na wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych. Możesz z nich zrezygnować korzystając z linka w stopce maila z taką informacją lub piszą do nas na adres sklep@tanialazienka.com
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych / Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej możesz korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: zapytaj@manhu.pl albo pisemnie na adres Administratora

9.6 Czy musisz podać nam swoje dane

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Usługobiorcy/Klienta.

9.7 Czy Twoje dane będą profilowane

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

9.8 Pliki Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona)

Dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego przetwarzamy w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia). Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim

{nocache:8767929a42937a38eb540e13d241dc01#0}
Sklep internetowy Shoper.pl