Newsletter
X

NIE MA TEGO, CZEGO SZUKASZ?
Zapisz się na NEWSLETTER

1-2 razy w tygodniu będziemy powiadamiać Cię o nowych tytułach

Zapisz się i odbierz kupon z rabatem 8%


Wyszukaj autora

Tytuł tygodnia

Krzyżowa Droga do Zwycięstwa Krzyżowa Droga do Zwycięstwa
25,00 zł

Polityka prywatności

W poszanowaniu Twojego prawa do prywatności trzymamy się poniższych zasad korzystania z informacji, jakich nam udzielasz.

Wyciąg z Regulaminu:

9.1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Usługobiorców zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) i jest administratorem zbioru Danych Osobowych
Użytkowników, w rozumieniu tej ustawy.
9.2. Podanie danych opisanych w pkt. 3.3.1.2., 3.3.3.1. oraz 4.4.2., jest dobrowolne, jednak bez ich udostępnienia Administratorowi Serwisu, niemożliwe będzie świadczenie niektórych Usług i zawarcie Umowy Sprzedaży.
9.3. Dane Osobowe, o których mowa w pkt. 9.2, przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji Usług określonych w niniejszym Regulaminie, a także dla celów marketingowych, jeśli Usługobiorca wyrazi na to odrębną zgodę.
9.4. Dane Osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Usługobiorca wyrazi na to odrębną zgodę.
9.5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Użytkownik
ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo
wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
9.6. Usługobiorca ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu
rejestracyjnym korzystając z Usługi Moje Konto .
9.7. Zgodnie z art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkowników (czyli dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie), tj.:
9.7.1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcy nadane na podstawie przekazanych przez niego danych;
9.7.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
9.7.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
9.7.4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcy z usług świadczonych drogą elektroniczną.
9.8. Administrator udziela informacji o danych przekazanych przez Użytkownika oraz o danych, o których mowa w pkt. 9.7, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
9.9. W wypadku powzięcia przez Administratora informacji o korzystania przez Usługobiorcę z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, zachowując dla celów dowodowych pozyskane informacje.
9.10. 1. Administrator poprzez przeglądarkę sieci Web umieszcza na komputerze Usługobiorcy bądź Klienta pliki „cookie”, czyli krótkie pliki tekstowe. Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Klienta bądź Usługobiorcy a jedynie identyfikację systemu komputerowego.
9.10.2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
9.10.2.1. dostosowania zawartości Serwisu Internetowego do preferencji użytkownika;
9.10.2.2. tworzenia statystyk w celu optymalizacji sposobu korzystania z Serwisu;
9.10.2.3. zachowywania informacji o logowaniu i uwierzytelnianiu, tak by Usługobiorca nie musiał ponownie wpisywać loginu i hasła po każdym przeładowaniu postrony Serwisu.
9.10.3. Usługobiorca może zmodyfikować ustawienia przeglądarki, tak by uniemożliwić pobieranie plików „cookie”. Niedokonanie przez Usługobiorcę zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie oznacza, że pliki „cookies” będą zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
9.10.4. Zablokowanie pobierania plików „cookies” przez Usługobiorcę, może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych Usług w ramach Serwisu, zwłaszcza wymagających logowania.
9.10.5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, mogą być wykorzystywane przez dostawców aplikacji multimedialnych.

{nocache:9ba24e0af63b6800f17b66e8bb7de778#0}
Sklep internetowy Shoper.pl